News
Janku, będziemy pamiętać… (2 maja, 2019 2:35 pm)
Szansa na sukces? (8 kwietnia, 2019 1:57 pm)
Urząd, kury i mury (29 marca, 2019 3:35 pm)
Krytyka i samokrytyka (28 marca, 2019 4:02 pm)
Oczy szeroko zamknięte (7 lutego, 2019 10:20 pm)
0 10 14 Przyborowie  twarze sesja 050

Gospodarska Wizyta Burmistrza

9 października 2014
Comments off
1222 Views

WIADOMOŚCI DTV czyli… Dziennik Blogowy Janów24.eu

Gospodarska Wizyta Burmistrza

Miło nam donieść, że w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych Naczelne Władze Janowa z burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem i jego zastępcą Czesławem Krzysztoniem oraz osobami towarzyszącymi w postaci radnego okręgu wyborczego oraz przedstawicieli katolickich organizacji społecznych spotkali się z mieszkańcami Osiedla Przyborowie. Licznie przybyli omawiali zaległe i bieżące sprawy przy kapliczce na rozstaju dróg między starą a nową częścią Osiedla. Dialog władzy ze społeczeństwem był jak zwykle konstruktywny i pozwolił obu stronom na ustalenie priorytetów dalszych działań dla rozwoju miasta i gminy. Wśród wielu słusznych postulatów strony społecznej wyłoniona została tzw. krótka lista, na której znalazło się oświetlenie, chodnik, wiata przystankowa i plac zabaw dla dzieci. Zgromadzeni zostali zaskoczeni tematem budowy lub przystosowania (inne słowo – modernizacja!) ulicznej kapliczki do celów wizerunkowych, turystycznych i rekreacyjnych Janowa). Na szczęście urzędnicze zapędy dotyczące zbiorowego głosowania w sprawach wiary zostały w delikatny sposób sprostowane przez przedstawiciela Episkopatu.

Spotkanie w plenerze, przy pełnym przekroju społecznym osób zamieszkujących Osiedle Przyborowie i Gości Wizytujących, było kolejnym krokiem normalizacji stosunków społecznych i potwierdzeniem dobrych intencji władz w kierunku ich stałego utrzymania. Zapowiedziane zostały kolejne spotkania.

zn (DTV)

PS. Wzorem Urzędowych propagandystów to nasza relacja fotograficzna ze spotkania.