News
Janku, będziemy pamiętać… (2 maja, 2019 2:35 pm)
Szansa na sukces? (8 kwietnia, 2019 1:57 pm)
Urząd, kury i mury (29 marca, 2019 3:35 pm)
Krytyka i samokrytyka (28 marca, 2019 4:02 pm)
Oczy szeroko zamknięte (7 lutego, 2019 10:20 pm)
2014-10-15 Tajemniczy dokument

Tajemniczy dokument?

15 października 2014
Comments off
1158 Views

Pewnie już nie pamiętacie jak pisałem o przypadkowym znalezieniu pod pomnikiem Witosa koperty z jakimiś papierami. Ponieważ wiem jak uciążliwe bywają problemy ze zgubami, podniosłem kopertę, aby znaleźć jakiś ślad właściciela. Niestety, była przemoczona i pomięta, a w środku nic co mogłoby nasunąć na jakiś ślad. Po wysuszeniu większość tekstu okazała się nieczytelna, ale nawet to co pozostało wydaje się ciekawe. Tylko co to może być?

zn

PS. Ponieważ w małych społecznościach wszyscy o wszystkim wiedzą, mam nadzieję, że ktoś z Was znajdzie odpowiedź czego dotyczą fragmenty tego dokumentu. W nagrodę zapraszam do lektury całego tekstu prasowego zamieszczonego obok. A oto zachowane resztki z koperty.

 

…   22.0. 20..

 

 

                                                                                           Pan

                                                                                          (nieczytelne)

                                                                                         …rzewod… Kom… (nieczytelne)

                                                                                          w ..nowie Lubel…  

 

W …ązku z przeprowadzoną …. rozmo… i samowolną decyzją części… w …now.. …lskim oraz osób do tego nieupoważnionych, nie będącego czło…, … który nie wchodzi w skład… wnosz…:

…test    

i zaskarżam decyzję…. domagam się unieważnienia dokonanego bez konsultacji z… miasta. Sprawa tej wagi wymaga… wszelkich procedur …sultacyjnych i powinna być omów… gronie rzeczywistych członków a nie zostać narzucona przez osobę…, …patie …ycz.. zmieniają się w zależności od …unktury …cznej. Wystarczy przypomnieć, … aktywnie wspierał we wcześniejszych…(fragment nieczytelny) umniejszając tym samym rolę całego… i lekceważy zdanie pozostał…. Uważam za niedopuszczalne dalsze tolerowanie ( fragment nieczytelny) sytuacji, w której najbardziej istotne decyzje dla… podejmowane są przez ludzi z poza…

Ponadto, uważam, że takie podejście… jest próbą wprowadzenia w błąd struktur… Dodatkowo, … nie ma cech dokumentu i jest fikcj…

Wobec powyższego wnoszę o …miastowe unieważnienie (fragment nieczytelny) w … miasta. Domagam się szybkiego zorganizowania spotkania…. (fragment nieczytelny) …wyjaśnień… decyzji…

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Końcowy fragment nieczytelny. Brak Podpisu.)